linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Зміцнення співпраці між сферами охорони здоров’я людей і тварин для підвищення рівня санітарно-епідемічного благополуччя WHO


2 години

Останнім часом ми дедалі частіше спостерігаємо, що нові хвороби стосуються як людей, так і тварин. Це зумовлює важливість застосування підходу «Єдине Здоров’я». Цей курс розкриває зміст діяльності ВООЗ в контексті взаємодії екосистем «тварина-людина-довкілля» і дає уявлення про національні семінари з розбудови зв’язків (СРЗ), виїзні імітаційні навчання, тристоронній посібник та практичні інструменти, розроблені для підтримки країн у втіленні механізмів «Єдиного Здоров’я» на їх рівні. Наслідки й результати цих заходів розглядаються, обговорюються й аналізуються на прикладах досвіду країн.

Цілі навчання

Після закінчення цього курсу учасники зможуть:

● розумітися на міжнародних рамках та пов’язаних із ними інструментами, які використовуються у сфері охорони здоров’я людей (Міжнародні медико-санітарні правила — ММСП, Щорічна звітність країн-учасниць — SPAR, Спільне зовнішнє оцінювання — СЗО (JEE)) та у сфері охорони здоров’я тварин (Оцінка ефективності ветеринарних служб — ОЕВС, PVS Pathway);

● пояснити, як ці мережі можна зв’язати через національні семінари з розбудови зв’язків (СРЗ) між ММСП та ОЕВС, для зміцнення співпраці на рівні взаємодії між екосистемами людей і тварин у країнах;

● орієнтуватися у Тристоронньому посібнику із зоонозів, який містить вказівки стосовно впровадження підходу «Єдине Здоров’я» для управління випадками зоонозів;

● ідентифікувати робочі інструменти (РІ СОР (JRA OT) — інструмент для спільної оцінки ризиків, РІ МКМ (MCM OT) — механізм мультисекторальної координації, SISOT — інструмент для обміну даними епіднагляду та супровідною інформацією), розроблені в рамках тристороннього співробітництва для підтримки країн у запровадженні підходу «Єдине Здоров’я»; та

● пояснити, як саме спільні виїзні імітаційні навчання можуть допомогти країнам у перевірці та покращені їхніх координаційних спроможностей.

Курс «Зміцнення співпраці між сферами охорони здоров’я людей і тварин для підвищення рівня санітарно-епідемічного благополуччя» був розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у співпраці з Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Зареєструватися на курс