linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Зміцнення співпраці між сферами охорони здоров’я людей і тварин для підвищення рівня санітарно-епідемічного благополуччя WHO


1 бал

Останнім часом ми дедалі частіше спостерігаємо, що нові хвороби стосуються як людей, так і тварин. Це зумовлює важливість застосування підходу «Єдине Здоров’я». Цей курс розкриває зміст діяльності ВООЗ в контексті взаємодії екосистем «тварина-людина-довкілля» і дає уявлення про національні семінари з розбудови зв’язків (СРЗ), виїзні імітаційні навчання, тристоронній посібник та практичні інструменти, розроблені для підтримки країн у втіленні механізмів «Єдиного Здоров’я» на їх рівні. Наслідки й результати цих заходів розглядаються, обговорюються й аналізуються на прикладах досвіду країн.

Цілі навчання

Після закінчення цього курсу учасники зможуть:

● розумітися на міжнародних рамках та пов’язаних із ними інструментами, які використовуються у сфері охорони здоров’я людей (Міжнародні медико-санітарні правила — ММСП, Щорічна звітність країн-учасниць — SPAR, Спільне зовнішнє оцінювання — СЗО (JEE)) та у сфері охорони здоров’я тварин (Оцінка ефективності ветеринарних служб — ОЕВС, PVS Pathway);

● пояснити, як ці мережі можна зв’язати через національні семінари з розбудови зв’язків (СРЗ) між ММСП та ОЕВС, для зміцнення співпраці на рівні взаємодії між екосистемами людей і тварин у країнах;

● орієнтуватися у Тристоронньому посібнику із зоонозів, який містить вказівки стосовно впровадження підходу «Єдине Здоров’я» для управління випадками зоонозів;

● ідентифікувати робочі інструменти (РІ СОР (JRA OT) — інструмент для спільної оцінки ризиків, РІ МКМ (MCM OT) — механізм мультисекторальної координації, SISOT — інструмент для обміну даними епіднагляду та супровідною інформацією), розроблені в рамках тристороннього співробітництва для підтримки країн у запровадженні підходу «Єдине Здоров’я»; та

● пояснити, як саме спільні виїзні імітаційні навчання можуть допомогти країнам у перевірці та покращені їхніх координаційних спроможностей.

Курс «Зміцнення співпраці між сферами охорони здоров’я людей і тварин для підвищення рівня санітарно-епідемічного благополуччя» був розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у співпраці з Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Захід розрахований на лікарів всіх спеціальностей відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 18 серпня 2021 року № 1753). 

Картка заходу

Зареєструватися на курс