linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

WHO PEN: Профілактика та лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією та діабетом на рівні первинної медичної допомоги WHO


10 годин

Тягар хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ) є основним викликом для громадського здоров'я всіх держав-членів Європейського регіону ВООЗ, в тому числі й України.

Ефективні втручання проти НІЗ на рівні первинної медичної допомоги покращують раннє виявлення та швидке лікування населення. Доведено, що такі втручання – це відмінні економічні інвестиціяї: якщо застосувати  їх для пацієнтів на ранній стадії, вони можуть зменшити потребу в дорожчому лікуванні.

Для підтримки зусиль у цьому напрямку ВООЗ розроблений «Пропонований ВООЗ пакет основних втручань щодо неінфекційних захворювань (ПЕН) на рівні первинної медичної допомоги» – пріоритетний набір економічно ефективних втручань, здатних забезпечити прийнятну якість медичної допомоги навіть в умовах обмежених ресурсів.

Цей навчальний курс розглядає питання, пов'язані з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом другого типу на рівні первинної медичної допомоги, та включає в себе дев'ять модулів.

Захід розрахований на всіх працівників сфери охорони здоров'я, включених до розділів “Керівники” (у разі наявності освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я”), “Професіонали” та “Фахівці” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 “Охорона здоров’я”), затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 р. № 117. 

Зареєструватися на курс