linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Організаційні аспекти надання інтегрованих послуг особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів PHC


5 балів

Про цей курс

Надання інтегрованої медико-соціальної допомоги хворим з опіоїдною залежністю є важливим завданням сучасної системи охорони здоров’я. Цей контингент пацієнтів потребує уваги не лише через медичну та соціальну значущість наркозалежності, а й тому, що практика вживання ін’єкційних наркотиків створює величезний ризик поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу (ТБ) у середовищі людей, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ). Для полегшення доступу до ЗПТ в Україні активно проводиться процес інтеграції та децентралізації послуг з лікування та реабілітації хворих на наркотичну залежність. Попри певні зрушення в організації допомоги хворим на ОЗ із супутніми інфекційними захворюваннями, на сьогодні система надання медичних послуг в Україні не сприяє ефективному лікуванню пацієнтів із поєднаною патологією (ВІЛ, ТБ, залежність від опіоїдів), оскільки вони змушені регулярно відвідувати кілька спеціалізованих медичних установ за відсутності координації ведення випадку однією особою, відповідальною за комплексне лікування і догляд за пацієнтом.

Матеріали цього курсу спрямовані на поглиблення знань керівників лікувальних закладів та лікарів щодо організаційних аспектів надання інтегрованих послуг особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Навчальний курс розроблено Благодійною організацією «Український інститут політики громадського здоров’я» в рамках суб-гранту з МБФ «Альянс громадського здоров’я» у співпраці з Центром громадського здоров’я МОЗ України за підтримки Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) та у співпраці з Центрами контролю та профілактики захворювань США (СDС). СDC не бере на себе жодної відповідальності за контент, представлений у цьому навчальному курсі. Інформація, матеріали та викладені позиції в цьому навчальному курсі ні в якому разі не відображують офіційну позицію або політики Центрів контролю та профілактики захворювань США або уряду США.

This educational course has been developed by Ukrainian Institute on Public Health Policy in terms of sub-award with ICF “Alliance for Public Health” in cooperation with Center for Public Health of MOH of Ukraine with support of U.S President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) in collaboration with U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC assumes no responsibility for the factual accuracy of the content presented in educational course. The information, materials, opinions expressed in the program are strictly their own and in no way meant to represent the official position or policies of CDC or US Government.

Для кого цей курс

Цей курс буде корисним керівникам лікарняних закладів, лікарям, соціальним працівникам.

Викладачі

Course Staff Image #1

Дворяк Сергій Васильович

Доктор медичних наук. Має понад 40-річний досвід роботи з наркології і психіатрії. Засновник першого в Україні реабілітаційного центру лікування наркотичної залежності за принципами програми "12 кроків". Разом з колегами в 2003 заснував Український інститут досліджень політики щодо громадського здоров'я (УІДПГЗ). Консультант ВООЗ и UNODC, представник Європейського регіону в Правлінні Міжнародного СНІД Товариства, головний дослідник Українського інституту політики щодо громадського здоров'я, член Ради Директорів EUROPAD (Європейської Асоціації лікування опіоїдної залежності) і Ради Редакторів журналу «Залежність від героїну і пов'язані з цим клінічні проблеми».

Course Staff Image #1

Думчев Костянтин Вікторович

Лікар, магістр охорони здоров’я. Випускник Вінницького національного медичного університету, у 2003 році отримав ступінь магістра охорони здоров'я в Університеті Алабами (Бірмінгем, США).У минулому працював у Бюро Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) та в українському офісі Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC). З 2014 року працює науковим директором Українського інституту політики громадського здоров'я. Проводить дослідження у сферах, пов'язаних з вживанням психоактивних речовин та ВІЛ/СНІД, включаючи епідеміологію, вивчення ефективності програм профілактики та лікування, моніторинг та оцінку. Є членом Міжсекторальної робочої групи з моніторингу та оцінки МОЗ України, яка здійснює координацію моніторингових заходів та досліджень, пов'язаних із відповіддю на епідемію ВІЛ в Україні. Щороку презентує результати проектних досліджень УІПГЗ на міжнародних наукових конференціях. Автор публікацій у міжнародних фахових виданнях.

Course Staff Image #1

Матвієць Людмила Григорівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика. Лікар загальної практики-сімейної медицини вищої категорії, терапевт вищої категорії, психотерапевт. Є заступником Правління Асоціації сімейних лікарів м. Києва і Київської області, а також членом правління Української асоціації сімейної медицини. Є одноосібним автором 15 та співавтором понад 35 наукових праць. Матвієць Л.Г. входить до складу мультидисциплінарних робочих груп МОЗ України з розробки Клінічних настанов та Уніфікованих протоколів «Артеріальна гіпертензія», «Депресія (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)» (2014р), «Розлади загального розвитку (розлади спектру аутизму)» (2015 р.), «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад» (2015 р), «Гендерна дисфорія» (2016 р.), «Деменція» (2016 р.), а також в стадії розробки «Шизофренія», «Хронічний больовий синдром», «Паліативна медична допомога», «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів». В 2015 – 2016 роках проводила тренінги для лікарів загальної практики-сімейних лікарів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією//СНІДом сімейним лікарем» в 4-х областях України та м.Києві за програмою проекту «Покращення якості медичного обслуговування ВІЛ-інфікованих пацієнтів сімейними лікарями». З серпня 2017року є координатором проекту «Покращення якості медикаментозного підтримувального лікування в Україні» МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Української асоціації сімейної медицини в м.Київ та Київській області.

Course Staff Image #1

Каландія Гела Тенгізович

Лікар-нарколог. Завідуючий денним стаціонаром Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія». Клінічний дослідник проекту «Забезпечення доступу до підтримувальної терапії агоністами опіоїдів метадоном/бупренорфіном для лікування опіоїдної залежності осіб, які перебувають на обліку в КВІ ДПтСУ України».

Course Staff Image #1

Жилка Надія Яківна

Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, старший науковий співробітник, міжнародний експерт з питань репродуктивного здоров’я ВООЗ та ООН, заслужений лікар України. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами МОЗ України, Почесною грамотою ЮНІСЕФ за діяльність у сфері ППМД, номінант на премію ВООЗ. Питаннями організації охорони материнства та дитинства на керівних посадах займається 20 років. Очолювала роботу в МОЗ України зі створення системи профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні та координатором цільових програм. У 2006 р. визнана одним із світових лідерів щодо просування прав ВІЛ-інфікованих жінок: “Breaking through. Profiles of individuals challenging HIV-related stigma and promoting human rights around the world”. Є учасником розробки клінічного протоколу “Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини” (2016 р.).

Course Staff Image #1

Антоняк Світлана Миколаївна

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, Заслужений лікар України. З 1987 року Світлана Миколаївна Антоняк працює у Клініці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії Медичних Наук України; спочатку лікарем-інфекціоністом у відділенні вірусних гепатитів з блоком СНІДу, з 1993 року – у відділенні СНІДу, яке очолювала з 2003 до 2011 року, з 2011 року працює науковим співробітником відділу вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу. Є розробником трьох редакцій Національних клінічних протоколів антиретровірусної терапії (АРТ) ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків (2003, 2006, 2010 рр.); брала активну участь та співавторство у розробці Клінічного протоколу діагностики та лікування опортуністичних інфекцій і загальних симптомів у ВІЛ-інфікованих дорослих та підлітків; Клінічного протоколу діагностики та лікування вірусного гепатиту С у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію; Стандарту лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків; Клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання – туберкульоз та ВІЛ-інфекцію. Світлана Миколаївна Антоняк успішно поєднує практичну і наукову діяльність на рівні співвиконавця наукових тем. Має 98 наукових публікацій у фахових виданнях з питань ВІЛ-інфекції та сполучених проблем. С.М.Антоняк є відповідальним виконавцем клінічного розділу наукових робіт з вивчення клініко-імунологічних особливостей і перебігу ВІЛ-інфекції в Україні, контролю ефективності комбінованої антиретровірусної терапії дорослих хворих на ВІЛ-інфекцію, визначення ефективності терапії пегільованими інтерферонами в комбінації з нуклеотидними аналогами та противірусними препаратами прямої дії в лікуванні хворих на коінфекцію ВІЛ/вірусний гепатит С. З березня 2015 року С.М.Антоняк в співпраці з Українським інститутом досліджень політики щодо громадського здоров’я приймає участь в дослідженні в рамках Проекту «Мережа дослідницьких центрів з профілактики ВІЛ» в якості клінічного координатора. З жовтня 2015 року є національним консультантом ЮНІСЕФ Україна в рамках Проекту з роботи у надзвичайних ситуаціях «Забезпечення безперервного лікування ВІЛ-інфекції та надання основних послуг» ЛЖВ у постраждалих від конфлікту районах України.

Course Staff Image #1

Зайцева Ольга Сергіївна

Лікар фтизіатр Київського міського протитуберкульозного диспансеру № 1. Експерт та тренер в рамках проекту «Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у первинну ланку охорони здоров’я» Українського інституту політики громадського здоров’я. Експерт та тренер Українського національного тренінгового центру ВБО «Час життя плюс». Співпрацює з Товариством Червоного Хреста в рамках проекту «Медико-соціальний супровід та формування прихильності до лікування туберкульозу». У 2009 році закінчила Дніпропетровську державну медичну академію І медичного факультету (медицина / лікувальна справа) та отримала диплом спеціаліста, спеціалізація лікар. У 2014 –2016 рр. навчалась в клінічній ординатурі з фтизіатрії на базі НМАПО ім. Шупика. Постійно підвищує свою кваліфікацію, регулярно відвідує науково-практичні конференції, семінари та конгреси з питань фтизіатрії і пульмонології.

Поширені запитання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум доступні в будь-який час.


Захід розрахований на лікарів всіх спеціальностей відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 18 серпня 2021 року № 1753)

Картка заходу за 2022 рік

Картка заходу за 2023 рік

Зареєструватися на курс