linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Вірусні гепатити В та С PHC


5 балів

Про цей курс

Вірусні гепатити (ВГ) через їх широку поширеність, особливості шляхів передачі, складнощі діагностування, розвиток серйозних ускладнень хвороби, обмежений доступ до лікування, а також низький рівень усвідомленої поінформованості загального населення та медичних працівників становлять серйозну проблему для системи охорони здоров’я.

Серед вірусних гепатитів найбільшу проблему представляють вірусні гепатити В (ВГВ) та С (ВГС), які призводять до 96% всіх смертей, пов’язаних з ВГ.

Хвороби, зумовлені хронічними вірусними гепатитами, а саме цироз печінки та первинний рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома) є значним тягарем для системи охорони здоров’я, оскільки призводять до інвалідності, скорочення тривалості та якості життя працездатного населення та передчасної смертності.

Незважаючи на широке поширення вірусних гепатитів, доступ до їх діагностики та лікування залишається незадовільним – лише 9% осіб з хронічним ВГВ та 20% осіб з хронічним ВГС у світі знають про свій діагноз, з них – лише 8% осіб з хронічним ВГВ та 7,4% осіб з хронічним ВГС відповідно отримують доступ до лікування, попри те, що на сьогоднішній день у світі існують ефективні препарати прямої противірусної дії для лікування ВГС та ефективні лікарські засоби проти ВГВ.

В онлайн-курсі розглядаються основні складові Глобальної стратегії щодо подолання ВГ, а також цілі елімінації до 2030 року та шляхи їх досягнення, висвітлюються основні питання епідеміології, патогенезу, профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.

Один із блоків курсу містить інформацію про патогенез вірусних гепатитів, шляхи передачі, особливості перебігу захворювання у випадку ко-інфекції із ВІЛ, та ВГВ із ВГД.

Оскільки хворобі легше запобігти, ніж лікувати, окремий блок курсу присвячено профілактиці – роль вакцинації у подоланні ВГВ, шляхи попередження передачі ВГ від матері до дитини, забезпечення безпеки крові, заходи із пост-контактної профілактики та роль програм зменшення шкоду у попереджені нових випадків ВГ серед представників ключових груп.

Окремі блоки присвячено сучасним підходам до діагностики та лікування ВГ. Слухачі курсу матимуть можливість дізнатися більше про препарати прямої противірусної дії, завдяки яким ВГС перестав бути вироком, а став виліковною хворобою. Комплексний підхід до лікування ВГВ, супровід процесу лікування, включаючи необхідні лабораторні обстеження, - усі ці питання розглядаються у окремому блоці онлайн-курсу.

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним.

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум доступні в будь-який час.


Захід розрахований на лікарів всіх спеціальностей відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 18 серпня 2021 року № 1753)

Картка заходу за 2022 рік

Картка заходу за 2023 рік

Зареєструватися на курс