linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Поглибений курс з антиретровірусної терапії для дітей та дорослих PHC


20 балів

Поглибений курс з антиретровірусної терапії для дітей та дорослих.
Учасники дізнаються про схеми АРТ для різних категорій пацієнтів, оптимізацію АРТ для людей, що живуть з ВІЛ і мають вірусну супресію, резистентність до лікарських засобів для лікування ВІЛ та ведення пацієнтів із лікувальною невдачею, лікування супутніх захворювань ЛЖВ, які приймають АРТ та варіанти схем АРТ тривалої дії.

Цільова аудиторія

Лікарі-інфекціоністи та сімейні лікарі закладів первинної, вторинної та третинної медичної допомоги, які надають медичні послуги хворим на ВІЛ у складних клінічних випадках.


Дистанційний курс складається з шести модулів:

1: Вибір схеми АРТ першого ряду для окремих категорій пацієнтів
2: Початок АРТ для окремих категорій пацієнтів
3: Оптимізація АРТ для ЛЖВ з вірусною супресією
4: Резистентність до препаратів для лікування ВІЛ та ведення випадку лікувальної невдачі
5: Лікування супутніх захворювань у ЛЖВ, які приймають АРТ
6: АРТ тривалої дії


Курс розроблено в рамках проєкту «Посилення спроможності адміністративного та клінічного потенціалу служби ВІЛ/СНІД в Україні», який виконується Міжнародним центром освіти і підготовки з питань охорони здоров’я (I-TECH) Університету штату Вашингтон, завдяки підтримці в межах Надзвичайного плану Президента США для допомоги в боротьбі з ВІЛ/СНІДом (PEPFAR), наданій Адміністрацією з ресурсів та послуг у сфері охорони здоров’я (HRSA) Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS), у тісній співпраці з Центрами з контролю та профілактики захворювань США (CDC) в Україні. Подані в цьому курсі інформація та висновки належать авторам та не повинні тлумачитися як такі, що є офіційною позицією чи політикою або чимось, що схвалюється HRSA, HHS, CDC чи урядом США.

Міжнародний центр освіти та підготовки з питань охорони здоров’я (I-TECH) Університету штату Вашингтон висловлює подяку:

- Джеремі Пеннеру (Jeremy Penner), дипломованому лікарю, магістру охорони здоров'я, члену колегії сімейних лікарів Канади, міжнародному клінічному раднику I-TECH,

- а також команді програми електронного навчання факультету глобального здоров’я (eDGH), Університету штату Вашингтон під керівництвом Алекса МакГі (Alex McGee), керуючого директора, та Леслі Уолл (Leslie Wall), старшої розробниці електронних тренінгів,

за дизайн та розробку курсу.

Захід розрахований на лікарів всіх спеціальностей відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 18 серпня 2021 року № 1753). 

Картка заходу за 2022 рік

Картка заходу за 2023 рік

Зареєструватися на курс