linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Когнітивно-поведінкова терапія для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин PHC


6 годин

Зверніть увагу: наразі курси на платформі дистанційного навчання проходять реєстрацію у системі БПР на 2024 рік. Про можливість використати сертифікати як підставу для нарахування балів БПР ми повідомимо додатково.

«Когнітивно-поведінкова терапія для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин»

Онлайн-курс пропонує вам ознайомитись з основними техніками когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) для подолання залежності у осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психорактивних речовин (далі – ПАР).

За визначенням Українського Інституту КПТ: КПТ є одним з провідних, сучасних, науково-обґрунтованих методів психотерапії. Вона базується на усвідомленні того, що при багатьох психіатричних розладах та психологічних проблемах спотворене сприйняття реальності (себе, інших людей, майбутнього і т.п.), а також неадекватні дії у відповідь на існуючі проблеми є основними факторами, що підтримують розвиток, утримання існуючих проблем та розладів. Відповідно критично переосмислюючи своє сприйняття дійсності та свою поведінку, з допомогою психотерапевта клієнт намагається змінити дисфункційні, негативні взірці та цикли мислення та поведінки на більш об’єктивні та корисні – такі, що сприятимуть покращенню емоційного стану, вирішенню міжособистісних та інших проблем, зміні життєвої ситуації на краще.

Онлайн-курс складається з 4 модулів та охоплює такі теми:

 • Вступ до КПТ:
  • Знайомство з основними принципами та концепціями когнітивно-поведінкової терапії.
  • Розуміння як КПТ може бути ефективним інструментом для роботи з особами із залежністю від психоактивних речовин.
 • Особливості застосування КПТ:
  • Адаптація терапевтичних методик до осіб із залежністю.
  • Врахування специфічних викликів та підходів при роботі з цією групою клієнтів.
 • Основні техніки КПТ і структура сесій:
  • Огляд ключових технік та етапів терапевтичних сесій.
  • Розробка і використання індивідуалізованих планів лікування.
 • Функціональний аналіз:
  • Розбір ситуацій та визначення позитивних та негативних взаємодій.
  • Визначення впливу залежності на різні аспекти життя клієнта.
 • Техніки подолання потягу до речовин:
  • Розвиток стратегій для управління та зменшення потягу до психоактивних речовин.
 • Техніки навчання навичкам відмови:
  • Робота над розвитком і підтримкою навичок відмови від залежності.
 • Техніки розпізнавання і подолання гніву:
  • Навчання клієнтів ефективно справлятися з гнівом як однією з частих супутніх проблем.
 • Техніки роботи з депресивними станами:
  • Застосування КПТ для подолання симптомів депресії.
 • Техніки вирішення проблем та зміцнення соціальної підтримки:
  • Розвиток навичок вирішення проблем і підтримка утворення соціальної мережі.
 • Планування поведінки у кризових ситуаціях:
 • Розробка стратегій для ефективної реакції на кризові ситуації та підтримка стабільності.

Курс орієнтовано на широке коло фахівців, які надають психосоціальну підтримку людям із залежністю в процесі лікування та реабілітації. Курс розрахований на медичних працівників всіх спеціальностей відповідно до номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу МОЗ України від 09 вересня 2022 року № 1640.

Курс «Когнітивно-поведінкова терапія для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин» є частиною більшої  програми «Інтервенції з психосоціальної підтримки для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин», яка вміщує 4 курси: 

 • Основи консультування людей з проблемами внаслідок вживання психоактивних речовин; 
 • Основи кризового консультування;
 • Основи мотиваційного інтерв’ю; 
 • Когнітивно-поведінкова терапія для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин.
Захід розрахований на всіх працівників сфери охорони здоров'я, включених до розділів “Керівники” (у разі наявності освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я”), “Професіонали” та “Фахівці” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 “Охорона здоров’я”), затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 р. № 117. 

Зареєструватися на курс