linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Перейти до головного змісту

Профілактика та контроль неінфекційних захворювань PHC


30 балів

Неінфекційні захворювання (НІЗ) – основна причина захворюваності, інвалідності та
смертності в усьому світі загалом та в Україні зокрема. НІЗ створюють значний тягар
для економік країн та суттєво впливають на якість життя людей. Доведено, що
переважну більшість НІЗ можна попередити шляхом реалізації досить простих заходів,
однак для цього потрібна співпраця фахівців з різних секторів, а також активна
залученість громадян.
Сьогодні питання профілактики та контролю НІЗ включено до політичного порядку
денного. Планування, реалізація та оцінка заходів у сфері НІЗ потребує ґрунтовних
знань та розуміння підходів, які дозволять зробити це швидко і якісно.
Цей навчальний курс систематизує інформацію щодо основних сфер, пов’язаних з НІЗ.
Інформація розділена на 9 тем та 29 модулів, згрупованих у п’ять блоків:
1) вступ до НІЗ;
2) підходи до епіднагляду та методи досліджень у сфері НІЗ;
3) комунікація та адвокація у сфері НІЗ;
4) політики та стратегії у сфері профілактики та контролю НІЗ;
5) НІЗ в умовах воєнних конфліктів, катастроф та стихійних лих.
Курс буде корисним, насамперед, для фахівців громадського здоров’я.

Матеріали курсу
викладені таким чином, що можуть бути використані як для самоосвіти, так і для
проведення групових занять та тренінгів. Для зручності до кожного модулю створено
конспект лекцій з основним викладеним матеріалом.
Курс розроблено в межах реалізації україно-швейцарського проєкту «Діємо для
здоров’я» у співпраці зі Школою громадсткого здоров’я Києво-Могилянської Академії та
Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Захід розрахований на всіх працівників сфери охорони здоров'я, включених до розділів “Керівники” (у разі наявності освіти у галузі знань 22 “Охорона здоров’я”), “Професіонали” та “Фахівці” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 “Охорона здоров’я”), затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 р. № 117. Перевірити валідність сертифікату можна за запитом на: courses@phc.org.ua

Зареєструватися на курс